Home

foto Christelijk Overdagkoor (klik voor een vergroting) Welkom op de site van het Christelijk Overdagkoor.
Dit is een gemengd koor en repeteert 1x per week overdag. De muziek die er gezongen wordt, zijn christelijke liederen uit allerhande tradities en tijden, van modern tot klassiek.
Dirigent is Marijn de Jong.
Trefwoorden van het koor: open sfeer, breed repertoire, serieus èn ontspannend, groeiend in muzikaliteit. Nieuwe deelnemers voelen zich snel thuis en vinden gemakkelijk aansluiting.
Enkele malen per jaar zingen wij in kerkdiensten, ziekenhuizen en bejaardencentra. Geregeld geven wij een concert, zie agenda.

Op 15 en 22 januari hebben wij Open Repetitie ochtenden. Iedereen die wil zingen op deze dinsdagen is vanaf 9.00 uur welkom om een repetitie bij te wonen in de Botermarktzaal van het Broederhuis achter de Broederkerk (ingang Broederstraat). Van harte welkom.

* * Kom een repetitie bijwonen. Hartelijk welkom * *
foto Christelijk Overdagkoor (klik voor een vergroting)